Изследпватели “Гоце Делчев” предлагаме

Целодневна или полудневна грижа за деца от 1,5-5г.

Всеки ден от Понеделник до Петък от 8:00ч. до 18:00ч.

Полагаме индивидуални грижи с много любов към всяко дете. Искаме да създадем спокойна и приятна среда, в която децата да се чувстват като у дома. С вашите деца работят педагози, които подхождат внимателно към всяко дете.

Какво предлагаме?

Малка група

Слънчево и просторно място

Арт и творчески дейности

Английски език

Гимнастика и танци

Следобедни разходки

Образователни материали, одобрени от МОН

С децата работи екип от квалифицирани педагози.

Всички занимания са педагогически съобразени с възрастта на децата и имат следните цели:

Сензорно и психоемоционално развитие

Двигателна култура и закаляване

Комуникации – вербално и невербално изразяване

Всеки ден започваме с песни и танци, разговаряме за различни преживявания и запознаваме децата с планираните задачи. Заниманията през деня са съобразени с определената седмична и месечна тематика.

Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с Държавните образователни стандарти:

Български език и литература
Математика
Околен свят
Английски език
Изобразително изкуство
Физическа култура
Музика
Конструиране и технологии

Нашата задача е децата да придобият увереност, самостоятелност и богато въображение чрез игрите.

През лятото организираме Лятна занималня със седмичен и месечен вариант на посещение.

Работно време
Работно Време

Пон-Пет: 8:00 – 18:00*
Съб и Нед: почивен ден

* с опция за допълнителен престой